Generalforsamling

Generalforsamling - indkaldelse

LUMSÅS MØLLE- & BYLAUG


Hermed indkaldes til generalforsamling

,

SØNDAG, DEN 16. FEBRUAR 2020, KL. 11.00


i Lumsås Forsamlingshus med følgende

 

DAGSORDEN

 1. Velkomst
 2. Valg af dirirgent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Valg af referent
 5. Formandens beretning
 6. Kassererens beretning samt fremlæggelse af revideret regnskab
 7. Indkomne forslag - skal være formanden i hænde senest 8 dage før
 8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer – på valg er:

                    Bendt Christiansen – villig til genvalg

                    Jørn Vestergaard – villig til genvalg

 1. Valg af 2 suppleanter – på valg er:

                    Ulrik Sørensen – villig til genvalg

                    1 vakant

 1. Valg af to revisorer – på valg er:

                     Benny Nielsen - villig til genvalg

                     Peter Rasch – villig til genvalg

 1. Valg af 1 revisorsuppleant – på valg er:

                     Ruth Tønne – villig til genvalg

 1. Eventuelt

 

Kontingent: Årskontingent er 100,00 kr. beløb udover dette modtages med tak, og vil blive anvendt til vedligeholdelse af møllen.


Betaling udføres bedst og billigst ved bank-overførsel til reg. 1551 – kto. nr. 8261105 eller mobilpay 88 242.

Husk at anføre navn eller medlemsnummer.


Mød op til generalforsamlingen, og hør, hvad der sker på møllen.


Tak for din støtte – og GODT NYTÅR.


p.b.v.

Niels Christoffersen

formand