Arrangementer

Dansk Mølledag

Mølledagen holdes altid den 3. søndag i juni - næste gang altså søndag den 18. juni 2023

 

Målet med Dansk Mølledag er at skabe opmærksomhed om vore gamle vand- og vindmøller for derigennem at øge forståelsen for bevarelsen af denne del af vor kulturarv.

 

Du kan læse mere om Dansk Mølledag og andre møller i Danmark på Dansk Møllerforenings hjemmeside.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGLUMSÅS MØLLE-& BYLAUG


SØNDAG, 26. februar 2023 - kl. 11.00


1.      Velkomst

Formanden bød velkommen.

13 fremmødte


2.      Valg af dirigent og stemmetællere

Dirigent: Mads Bruun Pedersen

 

Stemmetællere:

Ebbe Dalmose

Jean-Luc Rabot


3.      Formandens beretning

Formandens beretning for 2022

 

Atter et år er gået – første år uden Corona-begrænsning.

Generalforsamling afholdes i år rettidigt iflg. vedtægternes § 4, stk. 2. Indkaldelser er udsendt pr. mail (05.02.23), nogle er omdelt (06.02.23) og er også offentliggjort på hjemmesiden (01.02.23).

I sæson 2022 var der kun 66 betalende medlemmer i forhold til 116 i 2021 – slet ikke nok til bare at betale forsikringen.

Besøgstallet i 2022 er faldet yderligere til 771 – melsalget er også faldet.

Åbningsdagene blev afholdt som vi plejer med Dansk Mølledag som start på sæsonen. Velbesøgt Sct. Hans aften med spisning og bål. Også mange besøgende ved afholdelse af Lumsås- festivalen.

Kornet til 2022 var igen sponseret af Hans Møller Olsen & Søn fra Almegården, som også vil levere korn til 2023. STOR TAK for det.

Bendt og Leif har passet græsslåning ved både møllen og gadekæret samt deltaget aktivt ved opsætning og pasning af julebelysning i byen.

Dette var beretningen for 2022 – tak til bestyrelsen og hjælpere for godt samarbejde. Tak til de betalende medlemmer for opbakningen – med fornyet håb om flere betalende medlemmer og gæster.

 

Kommentarer til beretningen:

Faldende medlemmer og besøgstal.

Men mange besøgende ved Sankt Hans og Lumsaas festival.

 

Hvad kan vi gøre?

 

Kan vi tilføje det til Facebook grupper som venlig påmindelse om, at betale kontingent?

 

Brug af mobilepay til indbetaling af kontingent, men det ikke nemt, at se om det 4 poser mel eller kontingent.

 

Benny Nielsen mener, at det nemt kan løses med, at styre det i mobilepay.

 

Der bliver igen forslået plakater og flyers som kan omdeles, og hænges op i f.eks. Rema1000

 

Kan vi få lavet et skriv om møllen og byens historie, som kan være med til, at fortælle om, hvorfor vi værner om vores mølle, samt vi ønsker flere medlemmer til vores forening.


4.      Kassererens beretning samt fremlæggelse af revideret regnskab

Regnskab fremlagt og godkendt


5.      Indkomne forslag

Der var ingen indkommende forslag.


6.      Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer samt 2 supplanter

Bestyrelsen:
Niels Christoffersen
Leif Jensen – Modtager genvalg
Ulrik Sørensen

Supplanter:
Mads Bruun Pedersen
Jean-Luc Rabot

Evt. Job opslag som ulønnet møllersvend

  

Alle genvalgt


7.      Valg af 2 revisorer og 1 supplant

Revisor:
Peter Rasch

Niels Peter Hansen


Supplant:
Bent Hansen

Alle nævnte er villige til genvalg.

Alle blev enstemmigt genvalgt.


8.      Eventuelt.

Formanden vil gerne støtte ideen om evt. ulønnet møllersvend, men ser helst, at det er en i nært lokal område, så de evt. kan indgå som nød personel ved evt. storm og andet, hvor ekstra indgreb i møllen kan være nødvendigt. Så håndværksmæssig baggrund er klart at fortrække.

 

 

 

------------------------------                                                             -------------------------------
Mads Bruun Pedersen                                                                       Ulrik H. Sørensen                                                   

Dirigent                                                                                               referent